Το κατάστημά μας βρίσκεται στo Ζαγκλιβέρι Θεσσαλονίκης (είσοδος πλατείας)